De Geschiedenis

  
35 jaar RSBG, een kleine kroniek van het Regionaal Senioren Blaasorkest GraafschapIn de maand februari van het jaar 1987 had dirigent en bastrombonist Gerrit Klein Hulze een zeventiental ‘oudere’, ervaren muzikanten uit de wereld van harmonie en fanfare weten te verzamelen, die zich konden en wilden vrijmaken om overdag samen muziek te maken. Op 17 november 1987 werd in het kantoor van notaris Weersink te Gendringen de oprichtingsakte van het "Regionaal Senioren Blaasorkest Doetinchem" ondertekend. Het toenmalige Bestuur van het RSBD was in 1988 als volgt samengesteld: 
Voorzitter en tevens dirigent Gerrit Klein Hulze; secretaris Jan Hengeveld, trompet; penningmeester Herman Masselink, klarinet, die elke week de contributie inde en zulks steeds zeer nauwgezet in zijn schriftje aantekende; bibliothecaris Piet Vijfvinkel, beheerder der muziekpartituren. Piet weet zich te herinneren dat in dezelfde maand nog de eerste repetitie plaats vond in de Bezelhorst. Hetzelfde jaar nog werd uitgeweken naar het Praothuus in Dichteren en wel naar de zaal waar zich ook de schietbaan bevond. De muren waren behangen met schietschijven waaronder geen verwarmingselementen mochten worden geplaatst op gevaar van lekschieten... Er bevond zich slechts één radiator in deze ruimte, met als gevolg: in de wintermaanden regelmatig ‘diepvriesrepetities’, hetgeen niet bevorderlijk was voor het op peil houden van het seniorenbestand, aldus Piet. Bertus Chevalking, voortreffelijk op klarinet, nam in de pauze, omdat hij verrekte van de kou, in plaats van koffie, een flinke neut! Ondanks deze omstandigheden groeide via advertenties en mond-op-mond reclame de bezetting van het RSBD als kool: eind 1989 waren er 40 muzikanten actief. In maart 1988 werd in het Praothuus het eerste koffieconcert gegeven. Jan Hengeveld blies een prachtige trompet-solo. Helaas nam later zijn slechtziendheid dermate toe dat hij de muziek opnam tijdens de repetities om thuis zijn partij in te kunnen studeren. 
Na een aantal jaren week men uit naar de repetitieruimte van de Stedelijke Muziekvereniging Doetinchem. Piet Vijfvinkel kan nog de plattegrond tonen van de orkestopstelling in de beginjaren. Toen men in Zelhem ging repeteren in het voormalige Uniongebouw werd ook de naam aangepast en veranderd in Regionaal Senioren Blaasorkest Graafschap.


 

In 1990 nam Gerrit Burgerhout, klarinet, oud-directeur van de technische school te Doetinchem en en van afkomst uit het "westen" de voorzittershamer over. 


 

 
staand vlnr: Piet Vijfvinkel, Gerard Klein Hulze, Jan Hengeveld 
zittend vlnr: Arie van Maurik, Jan Lammers, Herman Masselink

Op 10 maart 2002 werd het 15-jarig bestaan van het RSBD gevierd, in de Bizetzaal van de Muziekschool te Doetinchem, met het spelen van onderstaand Jubileumconcert-Programma: 

 
 

Het jubilerende bestuur bestond uit Dick Dekker (dwarsfluit, voorzitter), Marietje Scholten-van Loon (bariton, secretaris), Piet de Lepper (tenorsaxofoon, penningmeester), Hein Hobelman (trombone, lid), Piet Vijfvinkel (1e klarinet, bibliothecaris). Ondersteund door de muziekcommissie met de leden Piet Nikken (klarinet) en Theo Meijer (bariton) realiseerden zij naast genoemd jubileumconcert vele optredens, gezien de concert-agenda. De 48 muzikanten werden goed bezig gehouden......In ditzelfde jaar gaf Gerrit Klein Hulze te kennen zijn dirigentschap voor het RSBD te willen beëindigen. Hij werd opgevolgd door Mark Golub.
 

 

Het 20 jarig Jubileumconcert werd op grootse wijze gevierd met een concert in de Kleine Zaal van Amphion te Doetinchem: Voorzitter Leo Rijpkema schreef in het Programmaboekje het volgende voorwoord: 

 
 

Ook deze keer weer werden de zeer gevariëerde muziekstukken ingeleid door de hoboïst Henk van Capelle, op zijn geheel eigen, zeer karakteristieke wijze, in onberispelijke dictie en dito A.B.N. Het oordeel van De Pers over de jubileum uitvoering: 

 
 

Sinds de oprichting van het orkest hebben twee dirigenten de artistieke leiding gehad over het Regionaal Senioren Blaasorkest. Vanaf het begin tot in het jaar 2002 was dat Gerrit Klein Hulze, mede-oprichter van het orkest. Geboren in 1955 in Wageningen en opgegroeid in een gezin, waarin iedereen met muziek bezig was. Leerde trombone spelen in de Wageningse Harmonie en "OBK" in Bennekom. Rondde de opleiding tot werktuigbouwkundige af op MTS-niveau, maar besloot toch verder te gaan studeren aan het Conservatorium in Arnhem, waar hij afstudeerde in 1968 als Uivoerend nMusicus Bastrome. Deed ervaring op bij diverse orkesten: Het Gelders Orkest, Opera Forum, Kon. Concertgebouw Orkest. Was docent aan diverse muziekscholen en dirigeerde diverse harmonie-orkesten. Naast een baan in het bedrijfsleven is hij verbonden aan de Muziekschool Oost-Gelderland te Doetinchem en is hij dirigent van een aantal muziekgezelschappen, o.a "De Eendracht" in Schaarsbergen 

 
 

Sinds 2002 is Mark Golub dirigent van het RSBG. Hij is in 1960 geboren in de hoofdstad Kiev van de Oekraïne. Tussen 1977 en 1981 studeerde hij er aan het conservatorium, specialiseerde zich in blaas- en slaginstrumenten en studeerde af als uitvoerend en docerend musicus. Ook behaalde hij het diploma HAFA-directie. Hij was vanaf 1980 negen jaar als soloklarinettist verbonden aan het Staats-Harmonieorkest van de Oekraïne. Van 1989 tot 1991 was hij werkzaam bij het Kiev's Symfonieorkest en van 1991 tot 1993 was hij docent klarinet en saxofoon aan de muziekschool in zijn geboorteplaats. Vanaf 1993 zette hij zijn werkzaamheden in Nederland voort. Allereerst als invaldocent aan enkele muziekscholen (o.a. in Mook, Nijmegen, Neede). Vanaf 1996 is hij in vaste dienst geweest bij de muziekschool van Winterswijk. Als gevolg van landelijke ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur werkt hij thans als zelfstandige. Naast zijn praktijk als muziekpedagoog is hij eveneens verbonden aan "Boogie Woogie", een instelling die onderwijs op het gebied van muziek, dans en muziektheater aanbiedt. Hij maakt als klarinettist deel uit van het gezelschap ClariVoce, dat in verschillende samen-stellingen uitvoeringen verzorgt. Als dirigent is Golub een veel gevraagd man: orkesten uit Aalten, Bredevoort, IJzerlo, Haarlo en Winterswijk deden of doen nog steeds een beroep op hem. Sinds 2010 is hij eveneens dirigent van het Fanfareorkest van Prinses Beatrix te Dinxperlo. De muzikanten van het RSBG weet hij al jaren elke donderdagmorgen op de repetities en tijdens concerten te inspireren.