Het bestuur van het "Regionaal Senioren Blaasorkest Graafschap":

         Voorzitter:                                               

        
 Henk Kuiper,                     
        tel. 0313-472376      email: kuiph44@gmail.com

 


         Secretaris:                                                

         Willie Semmelink,                  
        tel. 0315-298391      
email: semmelink@online.nl

 

 

         Penningmeester:
        

         Guus Roeleveld,
        tel. 06-26218158       
Rekeningnummer: IBAN: NL75RABO0154877344
      
 email: gm.roeleveld@hccnet.nl


 

          Bestuurslid Algemene Zaken:

        Henk Wevers

        tel. 0314-681961       email:  henkwevers@concepts.nl

 

 

 

 

 

 

De verdere taakverdeling:

    Eri Vroegindewei, Cora Schaars, John Piek: muziekcommissie

     Ben Tieben:  kascommissie

    John Piek: webbeheer

 

 


 

Laatst bijgewerkt: 28 februari 2020.